Notis Privasi Global Visa

¹ Sekutu Visa adalah syarikat yang secara langsung atau tidak langsung dikawal oleh Visa U.S.A. Inc. atau syarikat induknya Visa Inc. melalui hak milik-contohnya, Visa International Service Association, Visa Worldwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L.,Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation dan Verifi, Inc.

Bergantung kepada hubungan dan interaksi kami dengan anda, kategori Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk:

 • Maklumat Hubungan - ini termasuk nama, nama pengguna, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, nombor telefon, nombor telefon bimbit dan nama profil medial sosial, bersama-sama dengan pengecam peribadi yang lain.
 • Transaksi dan Maklumat Kewangan - ini termasuk:
  • Maklumat mengenai kad anda, termasuk nombor kad pembayaran 16 digit anda, yang juga dikenali sebagai nombor akaun peribadi atau "PAN"; pengecam bukan kewangan yang berkaitan yang dikenali sebagai rujukan akaun pembayaran atau token "PAR"; dan tarikh tamat tempoh, kod perkhidmatan, data pengesahan PIN dan CVV; dan
  • Maklumat tentang transaksi anda, termasuk tarikh, masa, lokasi dan jumlah transaksi dan maklumat tentang pedagang. Ini juga mungkin termasuk data peringkat item dalam beberapa keadaan, dan maklumat pengebilan dan penghantaran.
 • Maklumat Perhubungan – ini termasuk maklumat tentang pilihan membeli-belah dan pembayaran anda serta maklumat lain yang boleh membantu kami menawarkan kandungan yang khusus kepada anda, seperti:
  • Maklumat demografi, seperti julat umur dan status perkahwinan atau keluarga;
  • Kemungkinan bahawa anda berminat dengan pembelian tertentu atau mengalami peristiwa kehidupan dan skor kecenderungan lain; dan
  • Data daripada profil media sosial dan maklumat tentang minat anda.
 • Maklumat Interaksi - ini termasuk maklumat mengenai interaksi anda dengan Visa, seperti:
  • Maklumat yang dikumpulkan semasa anda menyertai promosi atau program, seperti maklumat akaun program ganjaran;
  • Maklumat program manfaat kad, termasuk data kelayakan dan rekod yang berkaitan;
  • Maklumat yang dikumpulkan semasa anda menghubungi kami, seperti jika anda menghubungi perkhidmatan pelanggan kami;
  • Log pelawat;
  • Maklumat yang dikumpulkan semasa anda menghadiri acara yang ditaja oleh Visa, seperti maklumat berkaitan perjalanan untuk anda dan mana-mana rakan yang dikumpulkan di acara tersebut; dan
  • Maklumat lain yang anda berikan kepada kami, seperti data yang dikumpul untuk pengesahan pengguna (cth., kata laluan atau soalan keselamatan akaun).
 • Pengecam Biometrik – ini mungkin termasuk data pengecaman wajah, cap jari, pemasaan ketukan kekunci, kedudukan skrol dan data tingkah laku atau corak fizikal lain, seperti apabila anda memilih untuk menggunakan pengesahan biometrik dengan Visa atau pelanggannya.
 • Data Pelanggan Perniagaan - ini termasuk maklumat mengenai peranan anda dalam syarikat anda, kebenaran anda untuk menggunakan produk atau perkhidmatan dan kuasa anda untuk membuat pesanan; butiran kelayakan pelanggan / pembekal; dan data lain yang anda kongsi dengan kami berkaitan dengan hubungan tersebut.
 • Maklumat Tersimpul dan Terbitan - kami menyimpulkan dan menerbitkan elemen data dengan menganalisis hubungan dan maklumat transaksi kami. Sebagai contoh, kami boleh menjana kecenderungan, atribut dan/atau skor untuk tujuan pemasaran, keselamatan atau pencegahan penipuan.
 • Maklumat Dalam Talian dan Teknikal - ini termasuk maklumat mengenai interaksi anda dengan laman web, aplikasi atau iklan kami, termasuk alamat IP, pengecam peranti, tetapan, ciri-ciri, ID pengiklanan, sejarah penyemakan imbas, log pelayan web, rekod log pelayan, rekod log aktiviti, masa ketukan kekunci dan maklumat lain yang dikumpulkan menggunakan kuki dan teknologi yang serupa.
 • Maklumat Audio dan Visual – ini termasuk audio, elektronik, visual atau maklumat serupa yang berkaitan dengan interaksi anda dengan kami, termasuk gambar, imej video, rakaman CCTV, rakaman pusat panggilan, rekod pemantauan panggilan dan mel suara.
 • Nombor Pengenalan Yang Dikeluarkan Oleh Kerajaan - ini termasuk nombor Insurans Nasional, nombor lesen memandu, nombor pasport dan pengecam lain yang dikeluarkan oleh kerajaan yang mungkin diperlukan untuk pematuhan atau memberikan sifat hubungan.
 • Maklumat Geolokasi - ini mungkin termasuk maklumat geolokasi yang tepat, yang mungkin kami kumpulkan secara automatik dari peranti mudah alih anda jika anda memilih untuk membolehkan kami mengumpulnya.
 • Maklumat Profesional dan Pekerjaan - ini termasuk maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan untuk pekerja dan bakal pekerja, termasuk data pemohon dan CV, seperti pendidikan dan sejarah kerja; maklumat mengenai kelayakan untuk jawatan tersebut, seperti kemahiran dan kelayakan; kepentingan dan matlamat profesional; maklumat yang dikumpulkan untuk kelayakan pekerja, seperti dokumentasi hak untuk bekerja; dan rujukan.
 • Data Pematuhan - ini termasuk rekod yang diselenggarakan untuk menunjukkan pematuhan terhadap undang-undang yang berkenaan; rekod yang berkaitan dengan pilihan pengguna, seperti pilih masuk anda dan pilih keluar program pemasaran; dan rekod yang berkaitan dengan permintaan hak subjek data.

Sesetengah Maklumat Peribadi dalam kategori ini boleh dianggap sebagai Maklumat Peribadi sensitif dalam sesetengah bidang kuasa.

 

Kami mungkin mengumpul Maklumat Peribadi tentang anda daripada pelbagai sumber, bergantung kepada hubungan dan interaksi kami dengan anda. Sumber-sumber ini mungkin termasuk:

 • Institusi kewangan, pengeluar kad pembayaran, pedagang, pemeroleh dan rakan kongsi lain apabila anda menggunakan produk pembayaran berjenama Visa atau apabila kami bertindak bagi pihak mereka, seperti apabila anda mengetik kad Visa anda;
 • Anda, seperti apabila anda mendaftar dalam program tawaran pautan kad dari Visa atau rakan promosi bersama, mendaftar dalam penyelesaian klik untuk membayar Visa atau memberikan respons kaji selidik kepada kami;
 • Komputer atau peranti anda apabila anda berinteraksi dengan platform, laman web dan aplikasi kami atau melalui teknologi automatik lain, seperti apabila kami merakam panggilan ke pusat panggilan kami dan menggunakan kamera CCTV di kemudahan kami; dan
 • Pihak ketiga lain, termasuk aggregator data, syarikat media sosial dan sumber lain yang tersedia secara umum. Di samping itu, Maklumat Profesional dan Pekerjaan mungkin dikumpulkan dari rujukan anda dan pihak ketiga yang membantu kami menjalankan siasatan dalaman dan pemeriksaan latar belakang, dan Data Pelanggan Perniagaan mungkin dikumpulkan daripada majikan anda, penganjur pameran perdagangan dan persidangan serta syarikat perkhidmatan profesional.

 

Tujuan Pengumpulan dan Perkongsian
Kategori Maklumat Peribadi
Asas Undang-undang untuk Pemprosesan
(Seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai)
Mengendalikan rangkaian pembayaran elektronik Visa (termasuk kebenaran, penjelasan, dan penyelesaian transaksi dan tokenisasi), membolehkan transaksi pembayaran anda, dan untuk tujuan yang berkaitan, seperti pengesahan, penyelesaian pertikaian, pencegahan penipuan dan keselamatan
 • Maklumat Hubungan
 • Transaksi dan Maklumat Kewangan
 • Maklumat Perhubungan
 • Maklumat Interaksi
 • Pengecam Biometrik
 • Data Pelanggan Perniagaan
 • Maklumat Tersimpul dan Terbitan
 • Maklumat Dalam Talian dan Teknikal
 • Maklumat Audio dan Visual
 • Nombor Pengenalan Yang Dikeluarkan Oleh Kerajaan
 • Maklumat Geolokasi
 • Data Pematuhan
 • Untuk memenuhi kontrak di mana anda adalah pihak, seperti kontrak dengan anda, atau seperti yang diperlukan untuk memenuhi kontrak antara anda dan pedagang atau antara anda dan institusi kewangan atau entiti lain yang mengeluarkan kad anda, di mana Visa menyediakan perkhidmatan pembayaran atau bertindak sebagai pemproses data
 • Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada kami di seluruh dunia
 • Untuk tujuan kepentingan sah kami sendiri atau untuk kepentingan sah orang lain, seperti untuk melindungi anda, kami atau orang lain daripada ancaman (seperti ancaman keselamatan atau penipuan); untuk membolehkan atau mentadbir perniagaan kami, seperti untuk kawalan kualiti, pematuhan, pelaporan disatukan dan perkhidmatan pelanggan; untuk menguruskan transaksi korporat, seperti penggabungan atau pengambilalihan; dan untuk memahami dan memperbaiki hubungan perniagaan atau pelanggan kami secara amnya

Menyediakan anda dengan produk, perkhidmatan, program, tawaran, atau maklumat yang anda minta daripada Visa, dan untuk tujuan yang berkaitan seperti menentukan kelayakan dan perkhidmatan pelanggan
 • Maklumat Hubungan
 • Transaksi dan Maklumat Kewangan
 • Maklumat Perhubungan
 • Maklumat Interaksi
 • Pengecam Biometrik
 • Data Pelanggan Perniagaan
 • Maklumat Tersimpul dan Terbitan
 • Maklumat Dalam Talian dan Teknikal
 • Maklumat Audio dan Visual
 • Nombor Pengenalan Yang Dikeluarkan Oleh Kerajaan
 • Maklumat Geolokasi
 • Data Pematuhan
 • Untuk memenuhi kontrak yang anda adalah pihak, seperti yang diterangkan di atas
 • Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada kami di seluruh dunia
 • Untuk tujuan kepentingan sah kami sendiri atau untuk kepentingan sah orang lain, seperti yang diterangkan di atas

Memberi perkhidmatan kepada pelanggan kami. Sebagai contoh, jika anda mendaftar dalam program kesetiaan pengeluar kad atau pedagang, kami akan memproses Data Transaksi Kad untuk mengira ganjaran anda dan memberikan tawaran yang disasarkan kepada anda daripada pelanggan
 • Maklumat Hubungan
 • Transaksi dan Maklumat Kewangan
 • Maklumat Perhubungan
 • Maklumat Interaksi
 • Pengecam Biometrik
 • Data Pelanggan Perniagaan
 • Maklumat Tersimpul dan Terbitan
 • Maklumat Dalam Talian dan Teknikal
 • Maklumat Audio dan Visual
 • Nombor Pengenalan Yang Dikeluarkan Oleh Kerajaan
 • Maklumat Geolokasi
 • Data Pematuhan
 • Untuk memenuhi kontrak yang anda adalah pihak, seperti yang diterangkan di atas
 • Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada kami di seluruh dunia
 • Untuk tujuan kepentingan sah kami sendiri atau untuk kepentingan sah orang lain, seperti yang diterangkan di atas

Mengendalikan penyelesaian Visa seperti klik untuk membayar, termasuk untuk mendaftarkan anda dalam penyelesaian, untuk membolehkan anda kekal mendaftar masuk pada peranti anda (jika anda telah memilihnya), untuk membolehkan anda menyemak menggunakan penyelesaian, untuk mengintegrasikan dengan dompet digital lain (jika anda telah memilih untuk melakukannya) dan untuk mengambil bahagian dalam program yang berkaitan dengan penggunaan penyelesaian anda
 • Maklumat Hubungan
 • Transaksi dan Maklumat Kewangan
 • Maklumat Perhubungan
 • Maklumat Interaksi
 • Pengecam Biometrik
 • Data Pelanggan Perniagaan
 • Maklumat Tersimpul dan Terbitan
 • Maklumat Dalam Talian dan Teknikal
 • Maklumat Audio dan Visual
 • Nombor Pengenalan Yang Dikeluarkan Oleh Kerajaan
 • Maklumat Geolokasi
 • Data Pematuhan
 • Untuk memenuhi kontrak yang anda adalah pihak, seperti yang diterangkan di atas
 • Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada kami di seluruh dunia
 • Untuk tujuan kepentingan sah kami sendiri atau untuk kepentingan sah orang lain, seperti yang diterangkan di atas

Mentadbir kaji selidik, program kesetiaan, cabutan bertuah, pertandingan dan acara
 • Maklumat Hubungan
 • Transaksi dan Maklumat Kewangan
 • Maklumat Perhubungan
 • Maklumat Interaksi
 • Pengecam Biometrik
 • Data Pelanggan Perniagaan
 • Maklumat Tersimpul dan Terbitan
 • Maklumat Dalam Talian dan Teknikal
 • Maklumat Audio dan Visual
 • Nombor Pengenalan Yang Dikeluarkan Oleh Kerajaan
 • Maklumat Geolokasi
 • Data Pematuhan
 • Untuk memenuhi kontrak yang anda adalah pihak, seperti yang diterangkan di atas
 • Untuk tujuan kepentingan sah kami sendiri atau untuk kepentingan sah orang lain, seperti yang diterangkan di atas

Berdasarkan pilihan anda, menyampaikan komunikasi pemasaran, tawaran khusus dan iklan berdasarkan minat anda
 • Maklumat Hubungan
 • Transaksi dan Maklumat Kewangan
 • Maklumat Perhubungan
 • Maklumat Interaksi
 • Pengecam Biometrik
 • Data Pelanggan Perniagaan
 • Maklumat Tersimpul dan Terbitan
 • Maklumat Dalam Talian dan Teknikal
 • Maklumat Audio dan Visual
 • Nombor Pengenalan Yang Dikeluarkan Oleh Kerajaan
 • Maklumat Geolokasi
 • Data Pematuhan
 • Untuk tujuan kepentingan sah kami sendiri atau untuk kepentingan sah orang lain, seperti untuk menghantar berita dan tawaran yang berkaitan dengan anda

Memenuhi, membangunkan atau mengekalkan hubungan perniagaan kami dengan anda dan/atau syarikat anda
 • Maklumat Hubungan
 • Transaksi dan Maklumat Kewangan
 • Maklumat Perhubungan
 • Maklumat Interaksi
 • Pengecam Biometrik
 • Data Pelanggan Perniagaan
 • Maklumat Tersimpul dan Terbitan
 • Maklumat Dalam Talian dan Teknikal
 • Maklumat Audio dan Visual
 • Nombor Pengenalan Yang Dikeluarkan Oleh Kerajaan
 • Maklumat Geolokasi
 • Data Pematuhan
 • Untuk memenuhi kontrak yang anda adalah pihak, seperti yang diterangkan di atas
 • Untuk tujuan kepentingan sah kami sendiri atau untuk kepentingan sah orang lain, seperti yang diterangkan di atas

Memudah cara hubungan pekerjaan atau kontrak anda dengan kami atau menilai anda untuk jawatan, termasuk tujuan sumber manusia biasa, pengurusan risiko dan pematuhan
 • Maklumat Hubungan
 • Maklumat Perhubungan
 • Maklumat Interaksi
 • Pengecam Biometrik
 • Maklumat Dalam Talian dan Teknikal
 • Maklumat Audio dan Visual
 • Nombor Pengenalan Yang Dikeluarkan Oleh Kerajaan
 • Maklumat Profesional dan Pekerjaan
 • Data Pematuhan
 • Untuk memenuhi kontrak yang anda adalah pihak, seperti yang diterangkan di atas
 • Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada kami di seluruh dunia
 • Untuk tujuan kepentingan sah kami sendiri atau untuk kepentingan sah orang lain, seperti yang diterangkan di atas

Memahami bagaimana anda dan orang lain menggunakan produk kami, untuk analisis dan pemodelan, dan untuk mewujudkan kecerdasan dan pandangan perniagaan dan memahami trend ekonomi
 • Walaupun maklumat tertentu seperti Maklumat Transaksi dan Kewangan, Maklumat Perhubungan, Maklumat Interaksi, Maklumat Dalam Talian dan Teknikal, dan Maklumat Geolokasi boleh digunakan untuk aktiviti ini, hasil akhirnya tidak membentuk Maklumat Peribadi.
 • Untuk tujuan kepentingan sah kami sendiri atau untuk kepentingan sah orang lain, seperti yang diterangkan di atas

Menjana set data yang dinyahperibadikan, dinyahkenal pasti, tanpa nama atau agregat, yang digunakan untuk pembangunan produk dan penyampaian perkhidmatan perundingan kepada pelanggan
 • Walaupun maklumat tertentu seperti Maklumat Transaksi dan Kewangan, Maklumat Perhubungan, Maklumat Interaksi, dan Maklumat Dalam Talian dan Teknikal boleh digunakan untuk menjana set data ini, hasil akhirnya tidak membentuk Maklumat Peribadi.
 • Untuk tujuan kepentingan sah kami sendiri atau untuk kepentingan sah orang lain, seperti yang diterangkan di atas

Menyokong Tujuan Perniagaan Harian kami, seperti untuk pengurusan akaun, kawalan kualiti, pentadbiran laman web, kesinambungan perniagaan dan pemulihan bencana, pencegahan keselamatan dan penipuan, tadbir urus korporat, pelaporan dan pematuhan undang-undang, analisis dan penyelidikan, penguatkuasaan kontrak dan pengurusan kontrak lain dan penyediaan produk dan perkhidmatan yang diminta*
 • Maklumat Hubungan
 • Transaksi dan Maklumat Kewangan
 • Maklumat Perhubungan
 • Maklumat Interaksi
 • Data Pelanggan Perniagaan
 • Maklumat Tersimpul dan Terbitan
 • Maklumat Dalam Talian dan Teknikal
 • Maklumat Audio dan Visual
 • Nombor Pengenalan Yang Dikeluarkan Oleh Kerajaan
 • Maklumat Geolokasi
 • Maklumat Profesional dan Pekerjaan
 • Data Pematuhan
 • Untuk memenuhi kontrak yang anda adalah pihak, seperti yang diterangkan di atas
 • Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada kami di seluruh dunia
 • Untuk tujuan kepentingan sah kami sendiri atau untuk kepentingan sah orang lain, seperti yang diterangkan di atas
Di mana berkenaan, kami juga boleh memproses Maklumat Peribadi dengan persetujuan anda. Sebagai contoh, kami mungkin bergantung pada persetujuan anda, jika dikehendaki oleh undang-undang, untuk menyediakan komunikasi pemasaran kepada anda.

"Tujuan Perniagaan Harian" merangkumi tujuan perniagaan berikut dan tujuan berkaitan yang mana Maklumat Peribadi mungkin digunakan:

Kami mungkin mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada:

 • Sekutu Kami;
 • Pembekal perkhidmatan kami, untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kepada kami;
 • Institusi kewangan, pedagang, pemproses pembayaran dan pihak ketiga lain yang tertakluk kepada sekatan kerahsiaan dan penggunaan yang sesuai, untuk tujuan membolehkan pembayaran anda, menguruskan penipuan dan risiko, menyediakan dan membangunkan produk dan perkhidmatan dan menyokong Tujuan Perniagaan Harian kami;
 • Pihak ketiga, seperti rakan pengiklanan pihak ketiga, yang mungkin menggunakan data yang dikumpul oleh kuki dan cara yang serupa untuk membantu kami dengan program pengiklanan dalam talian kami;
 • Agensi-agensi kerajaan;
 • Agensi pengambilan dan rujukan anda (untuk Maklumat Profesional dan Pekerjaan); dan
 • Syarikat anda dan sekutunya (untuk Data Pelanggan Perniagaan).

Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi apabila dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, seperti kepada agensi penguatkuasaan undang-undang, pengawal selia atau mahkamah, atau seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, seperti apabila kami menjual atau memindahkan aset perniagaan, menguatkuasakan kontrak kami, melindungi harta kami atau hak, harta atau keselamatan orang lain, atau seperti yang diperlukan untuk audit, pematuhan dan tadbir urus korporat.